Helpdesk voor SCEN verpleegkundigen en verzorgenden

2-4-2012

 

Verpleegkundigen en verzorgenden kunnen een SCEN verpleegkundige of verzorgende bellen met vragen over euthanasie of andere beslissingen rond het levenseinde.

De SCEN-verpleegkundige of verzorgende:

  • is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 16.00 uur via 020 - 592 33 48.
  • ondersteunt en adviseert collega’s bij allerlei vragen rond het levenseinde, zoals vragen over de procedure bij euthanasie, over hun eigen rol bij euthanasie, of over het verschil tussen euthanasie en palliatieve sedatie.
  • geeft uitsluitend telefonisch advies; er worden geen adviezen gegeven op de locatie van de adviesvrager of aan het bed van de patiënt.
  • geeft geen adviezen over palliatieve zorg. Deze vragen worden doorverwezen naar de regionale consultatieteams palliatieve zorg.


De KNMG voert het project samen met V&VN uit. Het wordt gesubsidieerd door ZonMw/VWS. Doelstelling is het opzetten van een telefonisch netwerk dat toegankelijk is voor verpleegkundigen en verzorgenden. Het project eindigt op 1 oktober 2012. In de loop van 2012 zal worden bezien of en hoe SCEN v&v eventueel verder gaat. Meer informatie via de KNMG site