Geriatrisch Netwerk

Wat is het Geriatrisch Netwerk Midden-Brabant?

Het is een netwerk van organisaties en professionals die zich bezighouden met ondersteuning en zorg van ouderen. In het geval van zorg spreken we over geriatrie. Geriatrie richt zich op de diagnostiek en behandeling van oudere mensen met ingewikkelde ziekteproblemen. De samenstelling van het netwerk zorgt voor een bundeling van geriatrische expertise en management, maar ook van welzijn en ondersteuning in de ‘nulde’ lijn. 

Het netwerk kent een stuurgroep en enkele werkgroepen. Deze worden ondersteund door een programmamanager.

Doel

De Stuurgroep maakt ontmoeting en kennisuitwisseling mogelijk tussen professionals en afgevaardigden vanuit patiënten- of cliëntenperspectief. Dit moet de samenhang en continuïteit in zorg en begeleiding bevorderen. Zowel tussen eerste- en tweedelijnszorg als tussen de sectoren zorg en welzijn (‘nulde lijn’).

Maatwerk en afstemming

Dit vereist maatwerk. Er is goede afstemming en flexibiliteit van betrokkenen nodig om in te spelen op de behoeften van oudere mensen met ingewikkelde ziekteproblemen. Hun vragen zijn leidend voor de begeleiding en zorgverlening. We werken aan een passend aanbod van zorg- en welzijnsdiensten dat rekening houdt met de uiteenlopende behoeften van ouderen.

Doelgroepen

Organisaties en professionals die zorg- en welzijnsdiensten bieden aan oudere mensen met ingewikkelde ziekteproblemen en aan hun mantelzorgers. Denk bijvoorbeeld aan mantelzorgconsulenten, wijkverpleegkundigen, huisartsen en praktijkondersteuners, specialisten ouderengeneeskunde, neurologen, klinische geriaters en (ouderen-)psychiaters.

Klik hier voor het overzicht van de partners die samenwerken in het Geriatrisch Netwerk.

Contactpersoon

Jan Lam