Bijpraatmomentje

Op maandag 10 juli jl. organiseerde ZMBR een digitale informatiebijeenkomst over het Integraal Zorgakkoord. Tijdens deze bijeenkomst werden geïnteresseerde netwerkpartners uit de regio bijgepraat over de stand van zaken IZA in Midden-Brabant.

Directeur Tonny de Groot lichtte toe welke stappen er de afgelopen 3 maanden gezet zijn.

In Q3 en Q4 gaan we met elkaar aan de slag met het regioplan waarin de prioritaire opgaven voor onze regio verwoord zullen worden.

Graag nodigen wij u dan ook uit voor volgende online informatiebijeenkomst. In die bijeenkomst praten wij u graag bij over al deze ontwikkelingen (zowel inhoudelijk als procesmatig) en beantwoorden wij graag uw eventuele vragen.

Deze online bijeenkomst zal plaatsvinden op 25 september as. om 8.30-10.00 uur. Wij zullen u een teams-uitnodiging toesturen. Indien u collega’s wilt uitnodigen, laat het ons gerust weten of stuur de uitnodiging dan zelf even door.

Aanmelden kan via deze knop: Aanmelden