Doel: kennisdeling, inspiratie en een sluitend netwerk van ondersteuning voor mensen met dementie thuis.

Indien mogelijk: live, bij het Zorgnetwerk. Zo niet, dan via MS Teams.
Tijdstip: 11.00-12.30
Dit is het overleg van de beleidsadviseurs van de 9 gemeenten Hart van Brabant, de PG-Raad, Alzheimer Midden-Brabant en de zorgaanbieders cq de ketenregisseur van het Dementienetwerk.
Onderwerpen: Dementievriendelijke gemeenschappen, zorg voor mensen met dementie < 65 jaar, de betekenis van de Nationale Dementiestrategie voor de regio Midden-Brabant.
Voor informatie: mail naar j.lam@zmbr.nl