12 Oktober: Digitale inloop

Tijdstip: 15:30 – 16:30

Deze informele bijeenkomst is bestemd voor ambassadeurs van het Transmuraal Zorgpad Palliatieve Zorg

Het doel van de digitale inloop is informeel bijpraten en ervaringen met de implementatie van het transmuraal zorgpad uitwisselen.