Het regionaal overleg dementie (ROD) houdt op donderdag 13 februari 2020 een bijeenkomst.

In het ROD zijn alle 9 gemeenten van de regio vertegenwoordigd, evenals het VGZ, CZ, Alzheimer Midden-Brabant, de PGRaad en de zorgaanbieders. Tijdens de bijeenkomst praten de deelnemers over de mogelijkheden om respijtzorg beter te regelen en onder de aandacht te brengen van mensen met dementie, hun mantelzorgers en de verwijzers. Dit moet mantelzorgers van mensen met dementie helpen om even op verhaal te kunnen komen en het beter vol te kunnen houden.

locatie: nog niet bekend
tijdstip: van 15:00 tot 16:30 uur
meer informatie bij Jan Lam >