Café Brein Tilburg

Café Brein is een trefpunt voor zowel naastbetrokkenen van mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) als voor mensen met een NAH, hulpverleners en andere geïnteresseerden. Bij mensen met NAH is sprake van een hersenbeschadiging ten gevolge van bijvoorbeeld een hersenbloeding, herseninfarct, hersenkneuzing ongeval of, hersentumor e.d..
Café Brein wordt vormgegeven door: MEE De Meent Groep, Thebe en GGZBreburg.
Iedere café avond staat er een onderwerp centraal en is er ruimte voor vragen en discussie. Dit alles in een gezellige en ontspannen sfeer.

Thema 11 mei: Mantelzorgondersteuning

Gastspreker: Mieke de Vriend, sociaal werker bij ContourdeTwern
“Hersenletsel heb je niet alleen”; de zorg voor iemand met NAH heeft grote invloed op het leven van ouders, partner of kinderen. Vooral de minder zichtbare gevolgen zijn lastig voor de getroffene en de omgeving.
Als mantelzorger moet je vaak ook veel zorgen en regelen. Hierdoor krijg je minder tijd voor je eigen activiteiten. Maar ook om af te spreken met vrienden of familie. Daardoor kom je er steeds meer alleen voor te staan en heb je grotere kans dat het mantelzorgen te zwaar wordt.
Mieke de Vriend biedt een luisterend oor en zij kijkt mee waar eventueel hulp ingezet kan worden of verwijst door naar de juiste organisatie en/of persoon. Zij geeft deze avond ook voorbeelden vanuit de praktijk en er is ruimte om samen in gesprek te gaan en ervaringen uit te wisselen.

Locatie:

Café Brein vindt voortaan weer plaats in Multifunctioneel Centrum “de Poorten” Hasseltstraat 194, 5046LP Tilburg.
Belangstellenden zijn van harte welkom en kunnen zonder aanmelding binnenlopen. De toegang is gratis. Café Brein begint om 19.30 uur en eindigt rond 21.30 uur.