Angst en onrust in de palliatieve fase

Angst, onrust en verwardheid in de palliatieve (terminale) fase zijn zeer onaangename ervaringen voor de patiënt, de naasten maar zeker ook voor hulpverleners.

Het probleem wordt soms niet op tijd of helemaal niet onderkend en op de juiste wijze behandeld. Daarbij geldt dat er vaak vele problemen tegelijkertijd spelen en het dus een complex probleem kan zijn.

Tessa Meijerink, GZ – psycholoog i.o tot Klinisch neuropsycholoog, ETZ en Marijke Tonino, arts ouderengeneeskunde en consulent palliatieve zorg nemen jullie aan de hand van casuïstiek en de theorie mee in de verschillende oorzaken van angst in de palliatieve fase en de medicamenteuze en niet medicamenteuze mogelijkheden voor behandeling.  Er is ook voldoende ruimte om eigen casuïstiek in te brengen.

Programma:
17.30 Ontvangst met soep en broodje
18.00 Welkom, inventariseren casuïstiek deelnemers door Floor Bols
18.15 Casus  en uitleg PTSS / behandeling door Tessa Meijerink en Marijke Tonino
19.00 Pauze
19.15 Behandeling delier/angst in stervensfase door Marijke Tonino
20.15 afsluiting

Deze nascholing is ook voor je waarnemer, hidha en huisarts i.o.
Er is geen zelfstudie nodig en studiemateriaal is in de cursusprijs opgenomen.

Kijk voor meer informatie hier