Op 2 februari 201 komen de leden van het Geriatrisch Netwerk van 16:00 – 17:30 uur bij elkaar.

Als het kán: live.
Punten van overleg: de medische zorg door huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde aan ouderen in woon-zorgcomplexen; geriatrische revalidatiezorg (GRZ) voor mensen met dementie; de vernieuwde visie van het Zorgnetwerk, “Sterke schakels in zorg”