Crematorium Tilburg en omstreken houdt, in samenwerking met het Netwerk Palliatieve Zorg Midden-Brabant, dit jaar nog 1 lezing over sterven, verlies & rouw: op woensdag 28 oktober. Het thema op 28 oktober is ‘Over verlies dat de tijd in tweeën breekt’. Spreker Geerteke van Lierop vertelt verhalen die een brug slaan naar hoop en troost.

Deze lezingen hebben als doel om nabestaanden, hulpverleners en andere belangstellenden te informeren over de enige zekerheid die een mens heeft: doodgaan. Het Netwerk Palliatieve Zorg Midden-Brabant informeert over de zorg in de laatste levensfase.

Nieuwe kansen

In de zomer van 2016 kwam de liefde van spreker, coach en actrice Geerteke van Lierop > door verdrinking om het leven. Een onverwachte dood die haar blik op het leven en de tijd voorgoed veranderd heeft. In haar goed ontvangen debuut ‘Een zee van glas’ beschrijft ze hoe de tijd stil kwam te staan na dit verlies en de grote levenskracht die erop volgt. Het verdriet biedt paradoxaal genoeg ook nieuwe kansen. In verlies schuilt onverwachte schoonheid. Toevallige ontmoetingen met vreemden geven haar het gevoel niet alleen te zijn. Kunst toont de kracht van de verbeelding en biedt haar kans op een nieuw perspectief. Ook laat Geerteke zien dat onze omgang met de dood vaak ongemakkelijk is, terwijl verlies onlosmakelijk verbonden is met het leven. Zo krijgt rouw niet de ruimte en aandacht die het nodig heeft.

Informatie en aanmelden

Deelname aan de lezingen is gratis. Aanmelding kan tot en met de dag vóór de lezing. Bel voor meer informatie met (013) 465 73 55 en/of meld je bij Kirsten >

Locatie is één van de aula’s van Crematorium Tilburg en omstreken aan de Karel Boddenweg 5 in Tilburg.