Er is in 2019 nog 1 NAH avond voor mensen met hersenletsel en hun mantelzorger/familie. Je kunt je daarvoor nog aanmelden!

Deze NAH avond is op donderdag 12 december.