voor wondverpleegkundigen en wondconsulenten

Dit afstemmingsoverleg:

  • is verantwoordelijk voor de dagelijkse uitvoer van (onderdelen van) het meerjarenplan;
  • volgt ontwikkelingen op landelijk en regionaal niveau;
  • zet richtlijnen wonden om naar praktijkkaarten.