Het eerstvolgende overleg van het Geriatrisch Netwerk is op donderdag 26 maart 2020.

We gaan het hebben met elkaar over:

  • geriatrische revalidatiezorg (GRZ) voor mensen met dementie. Presentatie door Denise Bosch (geriater) en Fons van de Gevel (clustermanager de Wever).
  • de mogelijkheden en grenzen van medische en verpleegkundige zorg aan zelfstandig wonende ouderen in woonzorgcomplexen, al dan niet met een Wlz-indicatie.

Voor broodjes wordt gezorgd!
Locatie: het Zorgnetwerk.
Tijdstip: van 16.30 tot 18.00 uur.