Het eerstvolgende overleg van het Geriatrisch Netwerk is op donderdag 2 juli 2020.

We gaan het hebben met elkaar over:

  • geriatrische revalidatiezorg (GRZ) voor mensen met dementie, presentatie door Denise Bosch (geriater) en Fons van de Gevel (clustermanager de Wever);
  • crisisregeling PG in verband met de Wet zorg en dwang;
  • de mogelijkheden en grenzen van medische en verpleegkundige zorg aan zelfstandig wonende ouderen in woonzorgcomplexen, al dan niet met een Wlz-indicatie.

Locatie: Via MS Teams
Tijdstip: van 16.30 tot 17.30 uur.