De stuurgroep wondzorg komt 2 tot 3 keer per jaar samen:

  • ondersteunt bij strategische vraagpunten;
  • bepaalt mede de richting/lange termijnvisie;
  • neemt besluiten over te nemen stappen in het meerjarenplan;
  • zorgt ervoor dat het programma wondzorg verloopt binnen de afgesproken doelstellingen;
  • draagt de visie van het programma wondzorg uit en de doelstelling die met het programma gerealiseerd wordt;
  • richt en faciliteert binnen eigen organisatie medewerkers aan het programma wondzorg.