Binnen het Zorgnetwerk Midden-Brabant hebben De Wever, Thebe en Schakelring de krachten gebundeld in een regioteam om de zorg voor jonge mensen met dementie te verbeteren. Dat doen ze onder meer door aandacht te vragen voor dit thema bij mensen die er in hun werk mee te maken hebben en kunnen krijgen. Zij houden op 17 september het symposium ‘jong & dement, wie is het die mij herkent’ in Tilburg.

Uitgenodigd zijn onder anderen huisartsen en bedrijfsartsen, verpleegkundigen die werken met jonge mensen met dementie, ambtenaren die WMO in hun pakket hebben, geriaters, neurologen, zorgverzekeraars, GGZ… iedereen voor wie het belangrijk is dit onderwerp op hun netvlies te krijgen. Op het programma staat onder meer een lezing van Chantal Zuizewind van Vilans. Adrie Gerritsen, hoofd Medische Dienst en manager bij De Wever, vertelt over zijn promotieonderzoek naar dit onderwerp. Raymond Koopmans is de gastheer. Hij begeleidt ruim 20 promovendi waarbij de focus ligt op het verlenen van optimale zorg aan (jonge) mensen met dementie. Daarnaast is er een interview met het regioteam én met een mantelzorger en cliënt. Ook is het belangrijk dat de organsatie informatie ophaalt uit het publiek: ‘Wat hebben jullie nodig om de zorg voor jonge mensen met dementie te verbeteren?’

Regio Midden-Brabant telt – niet-geregistreerd – zo’n 300 jonge mensen met dementie. Landelijk gaat het volgens Alzheimer NL om circa 12.000 mensen. Wil je alvast meer informatie of jezelf aanmelden voor het symposium ‘jong & dement, wie is het die mij herkent’? Laat dat per e-mail > weten of bel met telefoonnummer (013) 46 44 203.

Klik hier voor meer informatie over jonge mensen met dementie >