Gezamenlijke besluitvorming in de palliatieve zorg

Tijdstip: 21 oktober 15:30-17:00

Verzorgd door Hospice Balade (Prisma)

Thema: Gezamenlijke besluitvorming

Goed communiceren met mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden vraagt tijd! Binnen Hospice Balade in Waalwijk staat gezamenlijke besluitvorming hoog op de agenda. Aansluiten bij de waarden, wensen en behoeften van bewoners, wederzijdse informatie uitwisseling, een effectieve communicatie, het gebruik van keuzehulpen en het borgen van dit alles in het individuele zorgplan, het is ons allemaal bekend en toch …. soms glipt het ons desondanks (even) uit handen. In deze netwerkbijeenkomst willen we samen met jullie stilstaan bij die momenten dat wij het samen met de bewoner en diens netwerk soms echt even niet meer weten en hoe wij daar binnen Balade mee omgaan. Aan de hand van een concrete casus uit onze alledaagse praktijk willen we graag met jullie stilstaan bij die momenten waar het schuurt tussen eigen regie van de bewoner en professionals. Kunnen we dit soort momenten voorkomen of horen ze bij de realiteit van alledaagse zorg?

Afhankelijk van de situatie rond de Corona pandemie zullen de bijeenkomsten online of op een fysieke locatie worden georganiseerd. Nadere info hierover volgt kort voor de datum van uitvoering. Aanmelden kan via evenementen@zmbr.nl, graag met vermelding datum bijeenkomst.

De partners van het netwerk organiseren vier maal per jaar een themabijeenkomst waarin we met elkaar kennis delen en ontwikkelen.
Heb je een idee voor een themabijeenkomst of wil je zelf een bijdrage leveren, neem dan contact op met Mirjam Heinsbroek, programmamanager.