Coördinatie van palliatieve zorg

Tijdstip: 19:30-21:00 uur

Verzorgd door PaTz groep Sprang Capelle

Thema: coördinatie van palliatieve zorg

De casuïstiek voor deze bijeenkomst wordt gepresenteerd door drie deelnemers van de PaTz groep Sprang Capelle. PaTz staat voor Palliatieve Thuiszorg. In PaTz bijeenkomsten bespreekt een multidisciplinair team van professionals proactief de te verwachten zorgvragen van patiënten in de palliatieve fase, hun naasten én de ervaringen van de zorgverleners zelf. Op deze wijze bouwen zij gezamenlijk aan de kwaliteit van de palliatieve zorg. Aan de hand van een concrete praktijksituatie zal een beeld geschetst worden van de meerwaarde van goed gecoördineerde en op elkaar afgestemde palliatieve zorg in de regio. Het belang van samenwerken, samen afstemmen en coördineren wordt belicht vanuit het perspectief van de huisarts, wijkverpleegkundigen en geestelijk verzorger. We zullen jullie meenemen in onze praktijk en hiermee hopelijk inspireren voor verdere samenwerking en coördinatie van de palliatieve zorg.

Afhankelijk van de situatie rond de Corona pandemie zullen de bijeenkomsten in het najaar online of op een fysieke locatie worden georganiseerd. Nadere info hierover volgt kort voor de datum van uitvoering.

Aanmelden kan via evenementen@zmbr.nl, graag met vermelding datum bijeenkomst.

De partners van het netwerk organiseren vier maal per jaar een themabijeenkomst waarin we met elkaar kennis delen en ontwikkelen.
Heb je een idee voor een themabijeenkomst of wil je zelf een bijdrage leveren, neem dan contact op met Mirjam Heinsbroek, programmamanager.