Bezoek dinsdag 1 oktober de themabijeenkomst ‘Aandacht voor het gewone sterven’ in Tilburg. Spreker is Ineke Koedam van het Expertisecentrum Sterven.

Sterven is een wezenlijk onderdeel van het leven. Door de aandacht die de media aan euthanasie besteden, ontstaat er een verkeerde, ongewenste perceptie over de laatste levensfase. Het lijkt alsof er gekozen moét worden voor het ingrijpen door een arts en dat elk sterfbed gepaard gaat met ondraaglijk en uitzichtloos lijden. Dat is echter niet het geval. Tijdens deze interactieve lezing deelt Ineke Koedam haar kennis en wijsheid over deze diepmenselijke ervaring. Zij gaat in op de gelaagdheid van het stervensproces dat een lichamelijk, emotioneel, mentaal en geestelijk proces is. Dat maakt dat het telkens een uniek gebeuren is.

Levenseinde-ervaringen

Aan de hand van de elementenleer zien we dat het stervensproces niet alleen een gelaagd proces is maar ook universeel. Het voltrekt zich via een bepaalde volgorde dat van heel zichtbaar en tastbaar steeds subtieler en verfijnder wordt. En dat brengt ons bij de levenseinde-ervaringen. Ervaringen die ons ervan bewustmaken dat sterven ook een wonderbaarlijk en mysterieus proces is. Met aandacht voor ‘het gewone sterven’ kan sterven, als kostbaar en wezenlijk proces van ieder mens, weer een plek krijgen in het leven en kan angst plaatsmaken voor vertrouwen. Ineke Koedam, oud hospicecoördinator, is voorzitter van het Landelijk Expertisecentrum Sterven. Zij is een veelgevraagd spreker en auteur van onder meer In het licht van sterven, ervaringen op de grens van leven en dood.

Meld je aan

  • datum: dinsdagavond 1 oktober
  • locatie: crematorium Tilburg, Karel Boddenweg 5, 5044 EL Tilburg
  • tijd: 19:00 uur inloop koffie en thee 19:30 programma
  • kosten: toegang gratis
  • inschrijven: info@zmbr.nl