Palliatieve zorg voor mensen met dementie

Thema: Palliatieve zorg voor mensen met dementie

 

Na de diagnose dementie start meteen de palliatieve fase. Deze fase duurt gemiddeld tussen de 6 en 8 jaar. Door deze lange periode vinden veel zorgprofessionals het moeilijk om direct over palliatieve zorg te praten. Proactieve zorgplanning, kan leiden tot minder overbehandeling en verbetering van de kwaliteit van leven voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. In deze themabijeenkomst staan we stil bij de uitdagingen die palliatieve zorg voor mensen met dementie met zich meebrengt. Uitdagingen in de signalering en markering, maar ook de ethische dilemma’s die zich rond het levenseinde voordoen bij mensen met dementie.  Collega’s van Mijzo verzorgen deze themabijeenkomst.

Tijd: 15.30-17.00

Aanmelden kan via deze link