Coördinatie van palliatieve zorg

Thema: coördinatie van palliatieve zorg

De casuïstiek voor deze bijeenkomst wordt gepresenteerd door drie deelnemers van de PaTz groep Sprang Capelle. PaTz staat voor Palliatieve Thuiszorg. In PaTz bijeenkomsten bespreekt een multidisciplinair team van professionals proactief de te verwachten zorgvragen van patiënten in de palliatieve fase, hun naasten én de ervaringen van de zorgverleners zelf. Op deze manier bouwen zij gezamenlijk aan de kwaliteit van de palliatieve zorg. Aan de hand van een concrete praktijksituatie wordt er een beeld geschetst van de meerwaarde van goed gecoördineerde en op elkaar afgestemde palliatieve zorg in de regio. Het belang van samenwerken, samen afstemmen en coördineren wordt belicht vanuit het perspectief van de huisarts, wijkverpleegkundigen en geestelijk verzorger. We nemen jullie mee in onze praktijk en hiermee hopen we jullie te inspireren voor verdere samenwerking en coördinatie van de palliatieve zorg.

Aanmelden

Tijdstip: van 19:30 tot 21:00 uur. Verzorgd door PaTz groep Sprang Capelle. Afhankelijk van de situatie rondom corona zijn de bijeenkomsten online of op een fysieke locatie. Nadere info hierover volgt kort voor deze themabijeenkomst. Aanmelden kan via onderstaand inschrijfformulier.

De partners van het netwerk organiseren viermaal per jaar een themabijeenkomst waarin we met elkaar kennis delen en ontwikkelen. Heb je een idee voor een themabijeenkomst of wil je zelf een bijdrage leveren, neem dan contact op met programmamanager Mirjam Heinsbroek >


Inschrijfformulier