Gezondheidsverschillen

Themabijeenkomst Netwerk Palliatieve Zorg 20 januari

Goed communiceren met mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden vraagt tijd! Binnen Hospice Balade in Waalwijk staat gezamenlijke besluitvorming hoog op de agenda. Aansluiten bij de waarden, wensen en behoeften van bewoners, wederzijdse informatie uitwisseling, een effectieve communicatie, het gebruik van keuzehulpen en het borgen van dit alles in het individuele zorgplan, het is ons allemaal bekend en toch …. soms glipt het ons desondanks (even) uit handen. In deze netwerkbijeenkomst willen we samen met jullie stilstaan bij die momenten dat wij het samen met de bewoner en diens netwerk soms echt even niet meer weten en hoe wij daar binnen Balade mee omgaan. Aan de hand van een concrete casus uit onze alledaagse praktijk willen we graag met jullie stilstaan bij die momenten waar het schuurt tussen eigen regie van de bewoner en professionals. Kunnen we dit soort momenten voorkomen of horen ze bij de realiteit van alledaagse zorg?

Tijd :               19.30-21.00
Kosten:          Geen
Onderwerp : Gezamenlijke besluitvorming en beperkte gezondheidsvaardigheden

Het adres:
Centraal Kantoor Prisma
Taxandriaweg 12 -B2 te Waalwijk

Aanmelden

Aanmelden kan via deze > link.