Mantelzorgers in de palliatieve fase

Thema: Mantelzorgers in de palliatieve fase

We zijn het ons niet altijd bewust, maar mantelzorgers zijn misschien wel onze belangrijkste samenwerkingspartners in de palliatieve zorg. Naast partner, ouder, kind of vriend van de patiënt, zijn zij experts die (bijna) alles weten over de context en voorgeschiedenis van de patiënt. Zij verlenen zorg als professionele hulp niet beschikbaar is en zij zijn onze ogen en oren. Ook zijn ze soms zelf hulpvrager die wel wat ondersteuning kunnen gebruiken. In deze themabijeenkomst staan we stil bij het proces van de mantelzorger die samen met de patiënt de palliatieve fase doorloopt. We nemen een kijkje in de keuken van de mantelzorgconsulent en de vrijwilligers terminale zorg van Contour de Twern.

Tijd: 19.30-21.00

Aanmelden kan via deze link