Gezamenlijke besluitvorming in de palliatieve zorg

Thema: gezamenlijke besluitvorming is geannuleerd

Naar aanleiding van de laatste informatie die jullie afgelopen week ontvingen voor de themabijeenkomst van 21 oktober, hebben wij veel afmeldingen ontvangen. We begrijpen dat de werkdruk in de zorg op dit moment erg hoog is en hebben besloten om de themabijeenkomst te verplaatsen naar het voorjaar 2022. We zullen jullie informeren zodra de datum hiervoor bekend is.

Goed communiceren met mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden vraagt tijd! Binnen Hospice Balade in Waalwijk staat gezamenlijke besluitvorming hoog op de agenda. Aansluiten bij de waarden, wensen en behoeften van bewoners, wederzijdse informatie uitwisseling, een effectieve communicatie, het gebruik van keuzehulpen en het borgen van dit alles in het individuele zorgplan, het is ons allemaal bekend en toch …. soms glipt het ons desondanks (even) uit handen. In deze netwerkbijeenkomst willen we samen met jullie stilstaan bij die momenten dat wij het samen met de bewoner en diens netwerk soms echt even niet meer weten en hoe wij daar binnen Balade mee omgaan. Aan de hand van een concrete casus uit onze alledaagse praktijk willen we graag met jullie stilstaan bij die momenten waar het schuurt tussen eigen regie van de bewoner en professionals. Kunnen we dit soort momenten voorkomen of horen ze bij de realiteit van alledaagse zorg?

Aanmelden

Tijdstip: 21 oktober van 15:30 tot 17:00 uur. Verzorgd door Hospice Balade (Prisma). Afhankelijk van de situatie rondom corona zijn de bijeenkomsten online of op een fysieke locatie. Nadere info hierover volgt kort voor deze themabijeenkomst. Aanmelden kan via onderstaand inschrijfformulier.

De partners van het netwerk organiseren viermaal per jaar een themabijeenkomst waarin we met elkaar kennis delen en ontwikkelen. Heb je een idee voor een themabijeenkomst of wil je zelf een bijdrage leveren, neem dan contact op met programmamanager Mirjam Heinsbroek >


Inschrijfformulier