Onderwijs in Palliatieve Zorg

Tijdstip: 14:30-16:30

In deze themabijeenkomst van het Netwerk Palliatieve Zorg Midden Brabant gaan we met alle betrokkenen bij het netwerk in gesprek overĀ  de ontwikkelingen in het onderwijs over palliatieve zorg en de verbinding tussen het beroepsonderwijs en de praktijk.

Mochten de omstandigheden het toelaten dan ontmoeten we jullie graag fysiek, maar vooralsnog gaan we uit van een online ontmoeting.