De afdeling Alzheimer Midden-Brabant organiseert op 17 november een middag symposium “Verkenning van gevorderde dementie”.

Heel veel symposia en activiteiten voor en met mensen met dementie zijn gericht op het beginstadium van het dementieproces. Steeds nadrukkelijker komt de thematiek/problematiek van de volgende fase in beeld. Er zijn steeds meer mensen met dementie in deze gevorderde fase van dementie die in de thuissituatie (moeten) blijven, dit geeft een grote maatschappelijke verandering.

Het moeilijke beeld van verwarring, chaos, maakt het voor de omgeving moeilijk om hiermee om te gaan. In zorginstellingen ontstaan steeds meer afdelingen voor mensen met dementie en problematisch gedrag. Gedrag dat vaak niet begrepen wordt. Kortom genoeg aanleiding om daar aandacht voor te vragen in een symposium.

Het Symposium wordt georganiseerd door Alzheimer Nederland afdeling Midden Brabant Cultureel Centrum Jan van Besouw te Goirle.
Tijdstip: 12.45-17.00

Via deze link vindt je het programma en kun je je aanmelden.

Kosten €95,00 euro (er wordt accreditatie aangevraagd.)