Zorgen doen we samen

Op donderdag van 12.15-13.00

Tijdens het elfde webinar over de samenwerking tussen het sociaal domein en het zorgdomein in onze regio, staan drie voorbeelden centraal die je inspireren over het gezamenlijke aanpakken van complexe problemen.

Voorbeeld 1: Smart Start

Forse problemen in gezinnen (onder meer geld en verslaving) zien we vaak al lang van tevoren aankomen. We weten wat de risicofactoren zijn. Zo speelt armoede vaak een belangrijke rol. Met het programma Smart Start ontwikkelen we, samen met ouders, jongeren en professionals, een aanpak waarmee we eerder kunnen zien welke risico´s inwoners lopen. Dit om te voorkomen dat problemen groot worden. Daartoe combineren we beschikbare data en kennis op een slimme manier. Die inzichten gebruiken we vervolgens om te komen tot collectieve, preventieve oplossingen. Nieuwsgierig? Ga naar de site van Smart Start.

 

Voorbeeld 2: FACT plus team

Cliënten met een ernstige psychiatrische aandoening hebben te kampen met complexe problematiek op meerdere leefdomeinen. Hierdoor zijn er rondom deze cliënten vaak veel verschillende instanties betrokken vanuit verschillende hoeken. We zijn in september 2022 aan de slag gegaan met het FACT plus team in Tilburg. Daar bieden we cliënten vanuit één plek op verschillende domeinen hulp, ondersteuning en behandeling. GGZ en het sociaal domein bundelen hun krachten in één team. Het voordeel van het werken binnen één team is dat er een gezamenlijke verantwoordelijkheid ontstaat voor de cliënt en dat het makkelijker wordt om informatie te delen en oplossingen te zoeken.

 

Voorbeeld 3: vraagverheldering door sociaal makelaar en contactpersoon Toegang Tilburg

In zeven wijken in de gemeente Tilburg zijn vraagverhelderingsteams aan de slag gegaan. Die teams bestaan uit een sociaal makelaar en een contactpersoon medisch- en sociaal domein Toegang Tilburg. Professionals uit het sociaal en medisch domein kunnen naar hen doorverwijzen, wanneer de vraag gebaseerd is op het idee dat er een oplossing (deels of geheel) in het voorliggend veld ligt. Samen brengen zij de hulpvraag in kaart en kijken breed waar daar mogelijkheden liggen. Denk aan informele zorg en dagbesteding, ontmoetingsgroepen en buurtinitiatieven. Ze kijken daarbij niet alleen naar de initiële hulpvraag, maar naar alle aspecten uit het leven van de persoon vanuit het concept ‘positieve gezondheid’.

Samenwerking tussen professionals die werken in het zorgdomein en het sociaal domein loont. Uiteraard voor de inwoners. Zij krijgen betere, afgestemde zorg. En ook voor de professionals: korte lijnen, efficiënter werken, elkaar over en weer inspireren…

Redenen genoeg voor het Zorgnetwerk Midden-Brabant en de gemeenten in Regio Hart van Brabant om de samenwerking tussen deze 2 domeinen te blijven stimuleren. Dat doen we onder meer door de reeks succesvolle webinars ook in 2023 voort te zetten.

2023 is het derde jaar dat we thematische webinars houden over de samenwerking tussen het zorgdomein en het sociaal domein. Met succes, wat blijkt uit gemiddeld 80 tot 100 (terug)kijkers per keer en een gemiddeld evaluatiepunt van een 8! Deelnemers ervaren het als een gemakkelijke en laagdrempelige manier om kennis op te doen en ervaringen te delen: tijdens lunchtijd even aanschuiven voor 3 kwartiertjes en dan weer lekker geïnspireerd door met je werk of andere bezigheden.

Achter de schermen

Dit jaar zijn er 4 webinars op donderdag van 12.15 tot 13.00 uur: 23 maart, 6 juli, 28 september en 30 november. Welke thema’s aan de orde komen en hoe we het precies inrichten? Daarover zijn we achter de schermen nog druk bezig. We informeren je daar ruim op tijd over in de volgende editie(s) van deze nieuwsbrief. Als jij een onderwerp behandeld wilt hebben of een interessante spreker, collega of organisatie weet, dan mag je dat zeker naar ons e-mailen!

Aanmelden

Je kunt je nu al aanmelden via de button hieronder. Dan zijn de data alvast gereserveerd in jouw agenda.
Hopelijk zien we je tijdens de webinars

Aanmelden.