Op donderdag 24 november 2022 van 12:15 tot 13.00 uur

Ook dit zevende webinar is een gezamenlijk initiatief van de negen gemeenten in Hart van Brabant en het Zorgnetwerk Midden-Brabant. Het thema van de webinarreeks is de samenwerking tussen het sociaal domein en het zorgdomein in regio Midden-Brabant.

Aanmelden kanĀ hier.