24 januari 2023

Training: Zelfevaluatie Palliatieve Zorg voor huisartsen

“Door de zelfevaluatie palliatieve zorg te doen heb ik meer zicht gekregen op mijn palliatieve patiënten, dat zijn er meer dan ik dacht. Door mijn ervaringen te delen met collega’s heb ik nieuwe handvatten gekregen voor het starten van een gesprek over ACP.”

Na een succesvolle pilot dit voorjaar hebben we besloten de zelfevaluatie komend voorjaar opnieuw aan te bieden.

Wil jij als huisarts ook meer inzicht en handvatten voor de palliatieve zorg voor jouw patiënten?
Doe dan mee aan de Zelfevaluatie Palliatieve Zorg.

Meer informatie en aanmelden via de website van PrimaCura