De eerste, hernieuwde basiscursus palliatieve zorg van het Netwerk Palliatieve Zorg Midden-Brabant is met succes afgerond.

Een groep van 15 medewerkers van de verschillende organisaties die zijn aangesloten bij het Zorgnetwerk Midden-Brabant, heeft deelgenomen en is enthousiast over de cursus. Enkele uitspraken na afloop:

  • “Ik heb veel geleerd.”
  • “Ik wist niet dat er zoveel bij komt kijken.”
  • “Ik ga het zeker op de afdeling gebruiken en zorgen dat medewerkers meer kennis krijgen.”

Certificaat

Alle deelnemers ontvingen het certificaat van de docent en zijn trots. Onderwerpen die aan de orde kwamen:

  • wat is palliatieve zorg
  • gesprek over het levenseinde
  • proactieve zorgplanning
  • sterven en rouw
  • spiritualiteit.

Ervaringen

“Sinds het najaar van 2018 volg ik als verpleegkundig consulent de basisscholing palliatieve zorg. Dit is een halfjaarlijkse scholing waarin ze uitvoerig ingaan op de diepere betekenis van palliatieve zorg. Doordat ik nieuwe informatie krijg, raak ik steeds meer ge├»nspireerd. Een enthousiaste docent die met passie aan de slag gaat binnen de groep blijkt hierbij onmisbaar. Ik vind het prettig dat naast de lesstof die we behandelen, er ruimte is om (praktijk)ervaringen met elkaar te delen. Vervolgens is het indrukwekkend om te ervaren hoe we hierover met elkaar praten, er oplossingen worden aangereikt of dat we juist steun zoeken bij elkaar. Ondanks de huiswerkopdrachten en een verdiepende kwaliteitsopdracht ben ik erg blij deel te mogen nemen aan deze scholing. Voor mijzelf is het een absolute meerwaarde om de gekregen informatie toe te passen binnen de functie die ik bekleed binnen het ziekenhuis!”

Carien: “Ik wilde graag meer handvaten betreft palliatieve zorg en alles wat daarmee samenhangt. Het was dan ook fijn dat ik de gelegenheid kreeg de basisscholing palliatieve zorg niveau 3 te volgen. De lessen voldoen aan mijn leerdoelen en worden op een prettige manier gebracht met voldoende afwisseling tussen luisteren en actief deelnemen. Inhoudelijk is het reuze interessant en leerzaam. Doordat we in een kleine groep les krijgen, is er voldoende ruimte voor individuele vragen. Gezien de veranderingen in de zorg en het belang van goede palliatieve zorg, vind ik de opleiding een echte aanrader, waarbij je zeker actief het geleerde op je werk in kunt zetten.”