In januari 2019 start een training voor mensen die nauw betrokken zijn bij het leven van iemand met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH).

In deze training leer je om je ervaringsverhaal als naastbetrokkene aan elkaar en anderen te vertellen en te presenteren. Een verhaal waaruit blijkt hoe het leven is veranderd. En ook hoe je weer opnieuw invulling, zin en betekenis aan het leven hebt gegeven. Het Zorgnetwerk Midden-Brabant en Renske Mol Training en ontwikkeling verzorgen deze training.

Jouw verhaal presenteren

Ben je partner, ouder, kind, broer of zus of goede vriend van? Jouw ervaringsverhaal staat tijdens deze training centraal. Je leert dat verhaal te presenteren. Met de kennis en kunde uit deze training kun je andere mensen en lotgenoten behulpzaam zijn in hun ontwikkeling en herstelproces. Daarnaast kun je na afloop van deze training voorlichting geven bij onder meer scholen, revalidatiecentra en welzijnsinstellingen.

Heb je interesse in deze training? Bekijk hier de flyer met alle informatie >