De basiscursus ‘professioneel omgaan met cliënten met hersenletsel’ is afgerond op 12 november: de 13 cursisten vonden de leerstof leerzaam en dynamisch.

Deze cursus startte afgelopen september. De deelnemers ontvingen een certificaat of een bewijs van deelname bij onvoldoende aanwezigheid. Je kon – op de dagen dat de cursus was bij het Zorgnetwerk – zien dat iedereen hard werkte.

Evaluatie

Dat blijkt ook uit de evaluatie: de cursisten vinden dat ze voldoende kennis hebben opgedaan en ervaren de aangeboden leerstof als leerzaam en dynamisch. Zij gaven ook terug dat het interessant is om met verschillende werkvelden bij elkaar te zitten: zo ontstaat er kruisbestuiving. De evaluatie leert ook dat het fijn was dat de cursus veel ruimte bood voor eigen inbreng. De docent kreeg een hoge waardering. Op de vraag of ze de cursus aanbevelen aan collega’s, was het antwoord een volmondig ja.

Verbeterpunten

Er waren ook nog wat suggestie voor verbetering/aandachtspunten:

  • groep samenstellen met minder niveauverschil;
  • cursus is zeer geschikt voor begeleiders in de chronische fase;
  • begeleidingsplan is per organisatie te verschillend.