Download nu de complete set

Markeringskaarten palliatieve zorg

Set markeringskaarten palliatieve zorg uitgebreid met Dementie en Parkinson Door tijdige signalering en markering van de palliatieve fase kunnen zorgverleners […]

Lees meer

Introductiefilm Vergeten Talent

VergetenTalent is een nieuw initiatief in Midden-Brabant. Het traject biedt jonge mensen met dementie (vrijwilligers)werk dat past bij hun (levens)ervaring, […]

Lees meer

VIPP Inzicht en eOverdracht

Subsidies toegekend

De 11de van de 11de was ook voor Zorgnetwerk Midden-Brabant een feestelijke dag. We ontvingen die dag de laatste subsidieverleningsbrief […]

Lees meer

Voorjaar 2022

Aanmelden basiscursus Palliatieve Zorg 2022

Heb jij collega’s die graag een verdiepingscursus palliatieve zorg willen volgen? Goede palliatieve zorg start bij deskundige professionals. Het Netwerk […]

Lees meer

Bedrijfsarts en huisarts

Film vroegsignalering van jonge mensen met dementie

Nederland telt naar schatting 12.000 jonge mensen met dementie. Daarvan wonen er ongeveer 300 in regio Midden-Brabant. Jong betekent: vóór […]

Lees meer

sociaal domein en zorgdomein

3e webinar

Positieve gezondheid als vertrekpunt voor werken over de domeinen heen Donderdag 25 november van 12.15 tot 13.00 uur Meld je […]

Lees meer