Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is een campagne gestart rondom de bewustwording en mogelijkheden van palliatieve zorg.

Het Zorgnetwerk vindt het belangrijk dat er aandacht is voor palliatieve zorg. Deze zorgt helpt om de beleving van laatste periode zo positief mogelijk te maken en ondersteunt mensen om nog te doen wat ze belangrijk vinden. Met de campagne ‘Ik heb te horen gekregen dat ik doodga. Maar tot die tijd leef ik’ benadrukt het ministerie dat als iemand uitbehandeld is, het leven en de zorg niet stoppen. Het is voor mensen nog onvoldoende duidelijk wat palliatieve zorg is en wat de mogelijkheden zijn. Daar wil de campagne verandering in brengen. Echte mensen die zich in de laatste levensfase bevinden, vertellen hun verhaal. (Video)portretten schijnen een licht op de keuzes waar men mee te maken krijgt als het einde van het leven dichterbij komt. De campagne zet aan tot het tijdig nadenken en spreken over wat men wel en niet wil, zodat naasten en hulpverleners daarnaar kunnen handelen.

Extra aandacht

Jaarlijkse sterven er ongeveer 150.000 mensen in Nederland, in 80 procent van de gevallen komt het overlijden voor de arts niet onverwacht. Dat betekent dat per jaar rond de 120.000 mensen palliatieve zorg nodig kunnen hebben. Uit onderzoek is gebleken dat patiënten die goede palliatieve zorg krijgen zich beter voelen in de laatste fase van hun leven. Het Netwerk Palliatieve Zorg brengt deze publiekscampagne daarom graag onder de aandacht. De komende tijd wordt er extra aandacht besteed aan de palliatieve zorg en de initiatieven die worden genomen. Zoals het theaterstuk ‘de Mantelzorgmonologen‘, die een variant kent die gericht is op palliatieve zorg.