'bedankt'

Ik begon op 4 januari 2016 als programmamanager bij het Zorgnetwerk Midden-Brabant. Sindsdien ben ik verantwoordelijk voor het Netwerk Palliatieve Zorg en het Hersenletselnetwerk Midden-Brabant.

Heel blij ben ik met de kans die Veronique Holtmaat (directeur van het Zorgnetwerk) en Willem Kieboom (voorzitter van het Hersenletselnetwerk) mij gegeven hebben. Hopelijk heb ik hun vertrouwen volledig waargemaakt. De beginperiode was lastig. Ik heb mijn weg moeten vinden in 2 nieuwe omgevingen. Samen hebben we gezocht naar de beste vorm. Al snel ben ik begonnen om met iedereen kennis te maken en te zien welke richting we uit zouden kunnen gaan.

Implementatie zorgstandaard

Op basis van deze zoektocht en na overleg met de directeur ben ik aan de slag gegaan. En heb meteen heel veel nieuwe uitdagingen aangepakt. Voor het Hersenletselnetwerk was de implementatie van de zorgstandaard traumatisch hersenletsel THL als eerste de grote klus. Daar was al een begin mee gemaakt maar dat was nog lang niet klaar. De mensen uit het team van het netwerk hebben hun vertrouwen uitgesproken en gezamenlijk is er hard gewerkt om de invoering voor elkaar te krijgen.

Daarnaast zijn we aan de slag gegaan om de inzet van ervaringsdeskundigen meer zichtbaar te maken en gebruik te maken van de kennis en kunde die zij bezitten. Met trots kan ik zeggen dat dit is uitgegroeid tot een geslaagd project. Veel zaken zijn de revue gepasseerd, zoals de trainingen voor ervaringsdeskundigen. Daardoor zijn zij beter op basis van wat zij kunnen inzetbaar. Met als kers op de taart dat het Zorgnetwerk ervaringsdeskundige Kirsten heeft aangenomen als secretariaatsmedewerker!

Vernieuwing palliatieve zorg

Het Netwerk Palliatieve Zorg zat klaar om aan de slag te gaan, de netwerkleden wilden heel graag beginnen met vernieuwing en dat hebben we met elkaar snel opgepakt. Ook hier is het vertrouwen uitgesproken om samen de klus te klaren. Om te beginnen is er een plan gemaakt om de casuïstiekbesprekingen nieuw leven in te blazen. Daarnaast hebben we de palliarts app geïnstalleerd zodat artsen en verpleegkundigen die kunnen raadplegen als ze dit nodig vinden. Ook de beschikbaarheid van bedden is op deze manier inzichtelijk gemaakt.
Het project transmurale samenwerking loopt nog door. Maar het zorgpad is er en de implementatie mag mijn opvolger Mirjam Heinsbroek gaan doen samen met de samenwerkende partners.

Verbinding

Met heel veel plezier heb ik met jullie allemaal samengewerkt. We hebben gezocht naar de verbinding, naar kansen die er waren, om de zorg voor mensen die op ons pad kwamen te verbeteren, aandacht te hebben voor de noden en daar waar mogelijk die te lenigen. Met pijn in mijn hart laat ik dit alles achter, maar met het volste vertrouwen dat degenen die mijn stokjes overnemen dit met net zoveel plezier en inzet zullen doen als dat ik dat gedaan heb. Het gaat jullie allen goed, zeker in deze bijzondere tijd, en ik dank jullie allen voor de fijne samenwerking.

Hartelijke groet, Adriana