De regio heeft er een nieuw zorgpad bij: het zorgpad voor jonge mensen met dementie.

Regio Midden-Brabant telt – niet-geregistreerd – zo’n 300 jonge mensen met dementie. Landelijk gaat het volgens Alzheimer NL om circa 12.000 mensen. Zij vragen om ándere zorg dan ouderen met dementie. Daarom is er naast de ‘Zorgstandaard Dementie’ ook de ‘Zorgstandaard voor jonge mensen met dementie’. Regio Midden-Brabant zit niet in 1 van de 3 landelijke pilots die met de praktische vertaling daarvan aan de slag zijn gegaan. Daarom hebben in onze regio binnen het Zorgnetwerk Midden-Brabant Thebe, Schakelring en De Wever de handen ineengeslagen. Sinds het najaar van 2018 werken zij vanuit een regioteam aan de implementatie van de zorgstandaard in de regio Midden-Brabant binnen het regionale Dementienetwerk
Midden-Brabant. Daar is er een verbijzondering van zorgpad 2 (gespecialiseerd casemanagement) tot stand gekomen voor jonge mensen met dementie.

Met elkaar leren

Het concept-zorgpad is in het voorjaar van  2019 ter beoordeling voorgelegd aan diverse professionals, zoals huisartsen (via de Zorggroep RCH Midden-Brabant), een klinisch psycholoog en casemanagers gespecialiseerd in de begeleiding van mensen met dementie < 65 jaar. Na diverse aanpassingen is in mei overeenstemming bereikt met de diverse betrokken professionals. Vanaf mei 2019 wordt het zorgpad geïmplementeerd, ook al is niet elk onderdeel tot in de finesses uitgewerkt. Daar is de werkelijkheid te ingewikkeld voor. We gaan nu liever eerst met elkaar leren om ermee te werken. Opgedane ervaringen benutten we om te evalueren en verbeteringen door te voeren.

Download het zorgpad voor jonge mensen met dementie >