Ervaringsdeskundigheid is inmiddels formeel ondergebracht bij het Zorgnetwerk Midden-Brabant.

Het Hersenletselnetwerk heeft gewerkt aan het vergroten van de betrokkenheid van de ervaringsdeskundigen. Resultaat: het formeel onderbrengen van ervaringsdeskundigheid bij het Zorgnetwerk Midden-Brabant. Zo krijgen ervaringsdeskundigen ook een stem in het beleidsproces.

Subsidie voor scholing

Daarnaast heeft het Hersenletselnetwerk subsidie gekregen voor scholing van ervaringskrachten in de regio. De eerste informatiebijeenkomst is in december; in januari beginnen de lessen. De bedoeling is dat deze mensen ingezet worden bij verschillende organisaties. Denk aan het ziekenhuis, in de verpleeghuiszorg, in de thuiszorg en in het revalidatiecentrum. Op deze manier krijgen mensen/naasten, die te maken krijgen met niet aangeboren hersenletsel, de mogelijkheid om gebruik te maken van deze gewenste ondersteuning.