Zorgpad 2

Casemanagers ‘naar voren’

Alzheimer Nederland draagt al jaren uit dat mensen met dementie thuis het beste af zijn als ze begeleid worden door een casemanager (zorgpad 2) die daarvoor is opgeleid. In alle dementienetwerken in Nederland is men nu aan het bekijken hoe casemanagers een grotere rol kunnen gaan spelen in de toekomst. Ook wij in Midden-Brabant pakken die handschoen op. In het vernieuwde zorgpad dementie (daar wordt nu aan gewerkt) wordt vermeld dat de huisarts elke patiënt met dementie rechtstreeks bij de casemanager aanmeldt die aan de praktijk is gekoppeld. De casemanager overlegt dan met de praktijkondersteuner en/of wijkverpleegkundige waarmee gestart moet worden om tot een goede begeleiding op zorgpad 1 of 2 te komen. Daarom is het belangrijk dat er korte lijnen zijn tussen de medewerkers van de huisartsenpraktijk en de casemanager. We bereiden een voorlichtingscampagne voor om de vernieuwde zorgpaden vanaf halverwege 2022 goed onder de aandacht van de zorgverleners te brengen.