De eerstvolgende casuïstiekbespreking is maandag 30 september. Locatie is het ETZ TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg. Onderwerp: pijn bij kanker in de palliatieve fase.

Het Netwerk Palliatieve Zorg Midden-Brabant wil zorgprofessionals graag uitnodigen om samen te zoeken naar verdieping van de zorg voor de palliatieve cliënt. We doen dit onder meer met de casuïstiekbesprekingen, waarbij prikkelende stellingen en vragen aan bod komen. Samen komen we dan misschien tot nieuwe, verrassende inzichten en samenwerkingsverbanden.

On tour

Deze besprekingen zijn ‘on tour’: elke keer bij een andere bij het netwerk betrokken organisatie. De uitnodiging voor 30 september komt van ETZ TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg. We beginnen om 17.30 uur in het auditorium op de eerste verdieping aan de Dr. Deelenlaan 5, inloop is vanaf 17.00 uur; er is een lichte maaltijd, we stoppen rond 19.00 uur. De bijeenkomst is bedoeld voor artsen, verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen en verzorgenden of voor andere zorgprofessionals geïnteresseerd in het onderwerp.

Geef je op

Anesthesioloog/pijnarts Frederik Callebout vertelt vooraf iets over pijn bij kanker, de verschillende soorten pijn die je kunt onderscheiden en over doorbraakpijn. Je kunt je voor deze bijeenkomst vóór 24 september opgeven via een e-mailtje aan Adriana de Graaff >