palliatieve zorg zonder beperkingen

Zoek samen met andere zorgprofessionals naar verdieping van de zorg voor de palliatieve patiënt met een (licht) verstandelijke beperking tijdens de casuïstiekbespreking op woensdag 27 november.

Het thema van deze bijeenkomst is ‘palliatieve zorg zonder beperkingen’. Er staat een casus centraal aan de hand waarvan we praten met elkaar over palliatieve zorg voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking. Gastsprekers zijn Gabriëlle van de Graaf (AVG en kaderarts PZ), Renate Zevenhoven en Anneke van Mil (verpleegkundigen) en Adrielle van Berchum (gedragskundige).

Samen tot nieuwe inzichten komen

Tijdens een casuïstiekbespreking zoeken we de verdieping op over een thema via prikkelende stellingen en vragen. Samen komen we dan misschien tot nieuwe verrassende inzichten en samenwerkingsverbanden. De bijeenkomst is bedoeld voor artsen, verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen en verzorgenden en andere zorgprofessionals geïnteresseerd in het onderwerp.

  • locatie: de conferentieruimte van stichting Prisma, Taxandriaweg 12 B2 in Waalwijk
  • tijd: inloop vanaf 17 uur; de bespreking duurt van 17.30 tot 19.00 uur
  • kosten: geen, er is voor iedereen een lichte maaltijd
  • aanmelden: voor 22 november bij Adriana de Graaf >