De casuïstiekbespreking over complexe pijn en complexe sedatie afgelopen 6 maart bij Monuta in Waalwijk was weer drukbezocht. Een boeiende bijeenkomst door en voor professionals.

Er waren 40 medewerkers die geïnteresseerd zijn in complexe pijn en complexe sedatie. Baukje Lyklema van het hospice Francinus de Wind organiseerde deze bijeenkomst, mede geïnitieerd vanuit het Netwerk Palliatieve Zorg.

De sprekers die een moeilijke casus/situatie onder de aandacht brachten waren:

  • Els van der Maaden (verpleegkundige in hospice Francinus de Wind)
  • Peter Engelenburg (kaderarts in hospice Francinus de Wind)
  • Hein Kruger (eerder anesthesist in het ETZ).

Helder en boeiend
De casus ging over een man die in goede conditie verkeerde, maar voor wie de pijnbestrijding heel complex was. De luisteraars vonden de uitleg over de casus helder en boeiend, als ook de informatie over medicijngebruik. Zij herkenden de onmacht van de betrokkenen, bijvoorbeeld van de patiënt die daar zelf een gedicht over schreef.