In het auditorium van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis was 30 september een interessante casuïstiekbespreking over pijn bij kanker.

Palliatief verpleegkundige Lieke Bertens en specialistisch palliatief verpleegkundige Cobie van Bruchem (beide bij het ETZ) hebben deze bespreking voorbereid. Zij vonden Frederik Callebout (anesthesioloog/pijnarts bij het ETZ) bereid om een presentatie te geven over pijn bij kanker, de verschillende soorten pijn die je kunt onderscheiden en doorbraakpijn.

Gerichte vragen

35 Aanwezigen volgden met belangstelling de presentatie en stelden gerichte vragen over de pijnladder van de Wereldgezondheidsorganisatie en de omrekentabel opioïden. Na de koffie/thee was het de beurt aan Cobie en Lieke om, met de presentatie nog vers in het geheugen, een interessante casus te bespreken. Dat maakte nog eens heel duidelijk hoe belangrijk het is om een pijnanamnese af te nemen. En om daarbij de handleiding pijnanamnese te gebruiken, mocht die niet helemaal in het hoofd zitten van verpleegkundigen, artsen en verzorgenden. Het Netwerk Palliatief Zorg Midden-Brabant – verantwoordelijk voor de casuïstiekbesprekingen – kijkt terug op een geslaagde avond.