Domeinoverstijgend samenwerken: veelbelovend voor ouderenzorg | Waardigheid en trots congres 2022

Onlangs hebben Albert Vlemmix en Kim Graauwmans (leefcoach) een interview over Community Care en Domeinoverstijgend werken gegeven op het Congres van Waardigheid en Trots. Dat congres is één van de belangrijkste congressen voor de ouderenzorg. Daar was ook minister Helder van Langdurige Zorg aanwezig met tal van haar ambtenaren van het ministerie van VWS.

Zorgen dat kwetsbare ouderen langer kunnen leven zoals zij willen, in hun eigen vertrouwde omgeving.

Dat is het doel van domeinoverstijgend samenwerken. Voor de kwaliteit van leven van oudere, zeer kwetsbare mensen moeten professionals makkelijker over de grenzen van de domeinen heen kunnen werken.

Dat vraagt wat van ouderen, naasten, professionals en de aangestelde uitvoerders van de domeinen. Samen moeten zij op regionaal of lokaal niveau een nieuwe vorm van samenwerking vinden.

In deze sessie deelt regio Dongen haar ervaringen met domeinoverstijgend samenwerken.

Lennart Booij gaat in gesprek met Albert Vlemmix, bestuurder Maria-Oord, Kim Graauwmans, leefcoach Maria-Oord, Kirsten Diehl, beleidsadviseur Sociaal Domein – Wmo gemeente Dongen en Sandra Dahmen, adviseur Vilans.

Bekijk hier het hele interview