‘Het moet niet alleen, doe het samen!’ Deze slogan moet vooral huisartsen in de regio aanmoedigen om een collega van het regionaal consultatieteam palliatieve zorg te bellen. Want als het gaat om vragen en advies over moeilijk behandelbare symptomen, medicatie, organisatie van zorg en beslissingen rondom het levenseinde, dan zijn ze dáár aan het juiste adres.

De slogan maakt onderdeel uit van een communicatiecampagne die studenten verpleegkunde en communicatie in opdracht van het Netwerk Palliatieve Zorg hebben uitgewerkt. Programmamanager Mirjam Heinsbroek is er heel blij mee: “Het geeft ons handvatten hoe de PR voor het consultatieteam beter vorm te geven. Het heeft ons geïnspireerd om zichtbaar te blijven.”

Meer consulten

Mirjam en de consulenten palliatieve zorg uit het team merkten dat alleen al de enquêtes en interviews die de studenten hielden onder zorgprofessionals in de regio, hebben geleid tot fors meer consultaanvragen. Gewoon omdat de huisartsen het weer even op hun netvlies hebben gekregen dat dit team er voor ze is. Een goede les dus: je moet van je laten horen, met regelmaat de boodschap herhalen, zodat de beschikbaarheid van consultatieteam op het netvlies blijft. Ook de scholingscyclus voor huisartsen draagt bij aan een betere zichtbaarheid van de expertise in het consultatieteam. Geeft een verslavingsarts informatie over methadon bij pijnbestrijding in de palliatieve fase, dan krijgt het team daarna meer vragen binnen over toediening van methadon bij pijn.

Delen van deskundigheid

Niet alleen leidt scholing tot meer consultaanvragen, het vergroot ook de deskundigheid van professionals in de palliatieve zorg. Mirjam: “Ons doel is niet zo veel mogelijk consulten geven. Ons doel is zoveel goede palliatieve zorg aan patiënten bieden, en dat kan alleen met deskundige professionals.”