start in het najaar van 2019

Ben je een zorgprofessional en kun je wel wat ondersteuning gebruiken bij het omgaan met cliënten die hersenletsel hebben? Volg dan de basiscursus over dit onderwerp. Die start in het najaar van 2019.

Het Hersenletselnetwerk van het Zorgnetwerk Midden-Brabant geeft deze basiscursus voor zorgprofessionals niveau mbo 3 en 4 en bij voldoende aanmelding niveau hbo.

Maatwerk

Hersenletsel betekent een breuk in de levenslijn. De wereld is niet meer zoals hij was. Vooral de gevolgen op cognitief, emotioneel en gedragsmatig gebied leveren problemen op, zowel voor de persoon met hersenletsel als voor de omgeving. Ook hulpverleners lopen tegen problemen aan. Vaak is het zoeken om de cliënt de juiste hulp te bieden. Een standaardaanpak is niet mogelijk. Maatwerk is vereist. Dat vraagt veel deskundigheid van de begeleiders en een eenduidige aanpak van het team.

Leerpunten

In de basiscursus leer je wat de gevolgen van hersenletsel kunnen zijn voor een cliënt en zijn directe omgeving (partner, kinderen en vrienden). Je leert hoe je met die gevolgen kunt omgaan. Je leert ook hoe je een cliënt en zijn omgeving ondersteuning kunt bieden bij de verwerking.

Resultaat

Je bent na deze cursus in staat om de gevolgen van hersenletsel bij een cliënt te inventariseren. Je kunt op basis van deze inventarisatie tot een doelgerichte aanpak komen. In begeleidingssituaties kun je professioneel omgaan met het veranderende gedrag en met verwerkingsreacties: het spreekwoordelijke lichtje in de duisternis.

Certificaat

De cursus bestaat uit 4 modules van elk 1 dag. Als je de cursus hebt afgesloten, ontvang je het certificaat ‘professioneel omgaan met cliënten met hersenletsel’ van het Nederlands Centrum Hersenletsel.

Aanmelden

Heb je belangstelling? Meld je aan via info@zmbr.nl of bel voor meer informatie met de coördinator van het Hersenletselnetwerk Adriana de Graaff: 06 2277 3849.