Dementie en Zeer Ernstig Probleembedrag

Woensdag 16 juni was het zover: het officiële startschot voor de regionale interventieafdeling Dementie en Zeer Ernstig Probleemgedrag (D-ZEP).

Op deze afdeling D-ZEP werken De Wever, zorgverzekeraar VGZ en de organisaties Zorgspectrum en Zorgbalans uit Utrecht samen om een structurele oplossing te bieden voor mensen met dementie en zeer ernstig probleemgedrag. De digitale aftrap had de vorm van een tafelgesprek dat je hier kunt terugzien >

Kwaliteit van leven

De regionale D-ZEP-afdeling telt 8 tot 10 bedden. Cliënten verblijven daar tijdelijk, maximaal 55 dagen. Eerst ter observatie om te kijken wat de meest gunstige interventie(s) kan/kunnen zijn ten behoeve van de kwaliteit van leven. Daarbij spelen gesprekken met de familie en directe omgeving een belangrijke rol. De mogelijke interventies worden overlegd met een multidisciplinair team en daarna uitgeprobeerd.

Delen en data

Naast verbetering van kwaliteit van leven (voor de mensen met dementie én voor de directe omgeving) zijn kennis- en expertisedeling plus het verzamelen van data belangrijke aspecten van dit project.