de allerbeste, deskundige zorg die beschikbaar is

De regionale aanpak van de wondzorg in Midden-Brabant staat als een huis. Dat weet Jacqueline van Boekel als geen ander. Zij is wondconsulent en ziet dagelijks de vruchten van de regionale samenwerking vanuit het Wond Expertise Centrum Midden-Brabant op het gebied van wondzorg.

Het gaat hier niet over de huis-, tuin- en keuken verwondingen waar je een pleister op doet, even voor naar de huisarts gaat of – bij een diepere wond – naar de spoedeisende hulp rijdt. Het gaat hier om wonden die langer dan 3 weken open zijn en/of waarbij onderliggend lijden aan de orde is, zoals suikerziekte. De zogenaamde complexe wonden dus. Vanuit het Zorgnetwerk Midden-Brabant faciliteert programmamanager Monique Hameetman het Wond Expertise Centrum Midden-Brabant (WEC-MB). Zij is verantwoordelijk voor de coördinatie van het programma wondzorg in de regio en faciliteert betrokken medewerkers. Lees meer over het WEC-MB >

Regie in de regio

Jacqueline van Boekel is 1 van de 6 medewerkers van het WEC, bestaande uit een wondconsulent, wondverpleegkundigen en een verpleegkundig specialist in opleiding (vanuit een initiatief van Thebe en De Wever) die de regio Midden-Brabant telt. Deze 6 werken intensief samen met wondconsulenten/wondverpleegkundigen binnen het ETZ, Maasduinen, ‘t Laar en Schakelring. Jacqueline zegt: “Elke cliënt krijgt de beste mogelijke wondbehandeling in de regio Midden-Brabant. De wondbehandeling is kwalitatief hoogwaardig, volgens de geldende richtlijnen, door deskundige medewerkers, en onafhankelijk van de plek in de keten waar de cliënt zich bevindt. Dáár staan we voor.”

Het WEC voert de regie voor doelmatige wondzorg. Deze wondzorg is beschreven in werkinstructies en gebaseerd op landelijke richtlijnen. Jacqueline: “Zorgprofessionals zoals huisartsen, praktijkondersteuners en verpleegkundigen kunnen bij ons terecht, tijdens kantooruren, als ze niet weten wat ze met een wond aan moeten. Verder zorgen we voor kennisverbreding, bijvoorbeeld via het jaarlijkse symposium wondzorg > voor de aandachtsvelders wondzorg in de regio. Daarnaast scholen we de aandachtsvelders die de wondzorg dagelijks uitvoeren 3 keer per jaar. Zij kunnen er binnen hun eigen team dan weer voor zorgen dat de teamleden weten wat ze moeten doen. En waar ze terecht kunnen als ze het even niét weten of twijfels hebben.”

Het verschil maken

Wat merkt de patiënt van deze regionale aanpak? Jacqueline: “Kwalitatief hoogwaardige wondzorg. De patiënt kan rekenen op de allerbeste, deskundige zorg die beschikbaar is. Concreet streven we er naar dat de wond eerder dicht is en dat de patiënt minder vaak wondzorg krijgt; mits goed uitgevoerd is 3 keer per week verbinden meestal even ‘goed’ of beter als 2 keer per dag. Dus het is nog prettiger voor de patiënt en goedkoper ook.”

Persoonlijk doet het Jacqueline goed om te voelen dat ze met haar werk vanuit het WEC echt het verschil maakt: “We hebben de kwaliteit van de (wond)zorg verbeterd en zijn in staat om meteen adequaat wondbeleid in te zetten, waarbij de wondzorg een onderdeel van de totale zorg blijft. Uiteraard zo nodig altijd in goed overleg met de hoofdbehandelaren, zoals de huisarts, medisch specialist of specialist ouderengeneeskunde.”

Scholen en coaching

Zijn er nog wensen voor 2020 en verder? “De samenwerking met het ziekenhuis willen we verder vorm geven en concreter maken. Daarnaast willen we beter zicht krijgen op wondzorg binnen de huisartsenpraktijk en de behoeften aan ondersteuning van het WEC. Daarnaast blijven we inzetten op scholing en coaching van zorgprofessionals en hoofdbehandelaren”, aldus Jacqueline.