schrijf je in

Het Zorgnetwerk start dit najaar weer met de basisscholing palliatieve zorg voor medewerkers van de verschillende, aangesloten organisaties.

De bijscholing van zorgverleners op het gebied van palliatieve zorg is een speerpunt van het Zorgnetwerk Midden-Brabant. In de praktijk blijkt dat er nog onvoldoende, algemene kennis is van palliatieve zorg. Tijdens de trainingen (niveau 3 voor verzorgenden en niveau 4-5-6 voor verpleegkundigen) komen onder meer de volgende zaken aan de orde:

  • wat is palliatieve zorg
  • gesprek over het levenseinde
  • proactieve zorgplanning
  • sterven en rouw
  • spiritualiteit.

Data

Bel voor meer informatie met de coördinator van het Netwerk Palliatieve Zorg Adriana de Graaff: 06 2277 3849. Meld je aan via info@zmbr.nl >
Lees hier over de ervaringen van vorig jaar >