jong geleerd, oud gedaan

Hoe kun je de dood bespreekbaar maken onder jongeren? ‘Hoe eerder je leert om over de dood te praten, hoe makkelijker het wordt. Speels en met een beetje humor kun je een zwaar onderwerp ook voor jongeren toegankelijk maken.’

Zeven weken lang bogen eerstejaars studenten van de opleiding Trend Onderzoek en Conceptontwikkeling in Leefstijl aan Fontys Hogescholen zich over de vraag hoe je de dood bespreekbaar kunt maken onder jongeren. Deze vraag kregen zij voorgelegd door de partners van het netwerk palliatieve zorg.

Frisse kijk

Op basis van bronnenonderzoek, interviews en een gezonde dosis creativiteit ontwikkelden de studenten verschillende concepten en inspireerden zij ons met frisse ideeën voor onze publiekscampagne ‘Nadenken over de toekomst’. Hoe kunnen jongeren met elkaar en met hun ouders/grootouders praten over een onderwerp waar nog vaak een flinke drempel is te overbruggen? Doodgewoon of doodleuk, door op een luchtige manier en met een knipoog jongeren te prikkelen met vragen die zij alleen in gesprek met anderen kunnen beantwoorden.

Ga het gesprek aan

Bijvoorbeeld door een feloranje ‘doodfone’ te plaatsen op alledaagse locaties zoals het station, schoolplein, festivalterrein of in de bibliotheek. De telefoon gaat op een willekeurig moment over. De context ontbreekt voor de jongeren en niemand lijkt te weten waar die telefoon vandaan komt. ‘Ga het gesprek aan’, is de uitnodigende boodschap die te lezen is op de sokkel waarop de telefoon staat. Als je opneemt, klinkt een stem: ‘Hallo? Hoi! Weet jij al wat de laatste wens is van jou naasten? Misschien moet je het daar een keer over hebben.’ Verbinding verbroken…

Het antwoord op de vraag die zojuist is gesteld, heeft een jongeren niet zelf. De oplossing vinden zij bij hun naasten door daadwerkelijk het gesprek aan gaan. Om nog meer jongeren bij de actie te betrekken, kunnen plaktatoeages of stickers worden uitgedeeld die ook weer uitnodigen tot gesprek.

Samenwerking tussen onderwijs en zorg

De samenwerking met het onderwijs verrast ons elke keer weer. Niet alleen levert het een nieuwe kijk op en onverwachte oplossingen voor onze vraagstukken, ook draagt het bij aan de ontwikkeling van de ambassadeurs van de toekomst: jong geleerd, oud gedaan.