Elke keer weer worden we verrast door de mooie kansen die voor het oprapen liggen om de samenwerking tussen het zorg- en sociaal domein te benutten.

De rol van vrijwilligers bij ACP

Wanneer we over Advance Care Planning (ACP) praten, denken we in eerste instantie vooral aan initiatieven van zorgprofessionals die in gesprek met burgers praten over toekomstige zorg- en behandelwensen. Maar in onze wens om burgers vroegtijdig te laten nadenken over die toekomst zijn zorgprofessionals vaak nog helemaal niet  in beeld. Daar ligt de geheime kracht van vrijwilligers!

Afgelopen week sloten we vanuit het Netwerk Palliatieve Zorg aan bij de jaarlijkse bijeenkomst van ContourdeTwern voor vrijwilligers. Bijna 50 enthousiaste vrijwilligers die gesprekken voeren met 60-plussers over ouder worden of als maatje contact hebben met wijkbewoners, waren aanwezig.

Verborgen talent

Na een korte inleiding over wat palliatieve zorg is, gingen we met elkaar in gesprek over de rol die vrijwilligers kunnen vervullen bij het signaleren van de behoefte aan een gesprek over het levenseinde. Wat een verborgen talent werd daar zichtbaar! Vrijwilligers vangen regelmatig signalen op en weten hoe zij met een neutraal luisterend oor kunnen helpen bij het bespreekbaar maken van gedachten, gevoelens en zorgen over de laatste levensfase. En hoe mooi is het dat vrijwilligers vaak al betrokken zijn, lang voordat professionele zorgverleners in beeld komen. Nog een voorbeeld van de kracht van vrijwilligers is dat zij niet onder tijdsdruk hoeven te luisteren en burgers als neutrale buitenstaander kunnen ondersteunen bij het ‘oefenen’ van een gesprek dat we vaak als moeilijk ervaren.

Met een goed gevulde rugzak over wat palliatieve zorg inhoudt, kunnen de vrijwilligers van ContourdeTwern na deze avond nog meer van betekenis zijn en waar nodig ook verwijzen naar zorgprofessionals met wie zij hun wensen kunnen bespreken en vastleggen.