Brabant is als regio koploper op het gebied van het implementeren van ondersteunende technologie in de zorg voor mensen met dementie. Dit bevestigde het ministerie van VWS.

Er wordt in Brabant op brede schaal samengewerkt en gezocht naar slimme, nieuwe, innovatieve oplossingen op het gebied van dementiezorg. Dit werd bevestigd door het ministerie van VWS tijdens de landelijke regiodag in het kader van de eHealthWeek 2016 in Amsterdam, waar ook de dementiedeal gesloten werd. De Brabantse proeftuin dementie, ondersteund vanuit Midpoint Brabant, draagt hier een belangrijke steen aan bij.

Brabantse regiodag

Tijdens de Brabantse regiodag, die op maandag 6 juni in het kader van de Europese eHealthWeek, in Breda werd georganiseerd waren ruim 230 bestuurders, mantelzorgers, zorgprofessionals, onderzoekers en ondernemers aanwezig. Speciale gast op dit event was secretaris-generaal Erik Gerritsen van VWS. Centraal stond de vraag: hoe zorgen we dat mensen die leven met dementie langer, op een veilige en prettige manier thuis kunnen wonen?

Midden- Brabantse initiatieven

Wies Arts van de PG Raad hield een pleidooi voor de dementievriendelijke gemeente of wijk, waar er in Midden-Brabant al verschillende van zijn. Dat vraagt iets van mensen in de buurt, maar bijvoorbeeld ook de wijkagent en lokale ondernemers. Een ondernemer uit Oisterwijk vertelde over de contacten die zij heeft met mensen met dementie en hun familie. En hoe zij zoekt naar manieren om hen te helpen in het dagelijks leven. Met deze kennis helpt zij weer andere ondernemers in het omgaan met mensen met dementie.

Ilse Schoormans, van de Thuisleefgids, vertelde het publiek over de Keuze-assistent dementie, die met ondersteuning van een cop van de proeftuin, samen met mensen met dementie, mantelzorgers ondernemers en zorgprofessionals wordt ontwikkeld. Met dit digitale platform worden behoeften die in de verschillende fasen van dementie kunnen ontstaan, vertaald naar concrete producten en diensten die daarbij ondersteunen. Alzheimer Nederland is inmiddels betrokken bij de ontwikkeling. Hiermee is een doorontwikkeling op landelijk niveau een stap dichterbij.

Hilde Meijs, Summa College Eindhoven, sprak over de noodzaak om zorgprofessionals van de toekomst goed voor te bereiden op hun taak. De zorg verandert in een razend tempo. Door ervoor te zorgen dat jonge professionals straks voldoende toegerust zijn om deze nieuwe rol van ‘thuisondersteuner’ te vervullen ontstaan voor de jongeren nieuwe kansen op de arbeidsmarkt. Ook ROC Tilburg, onder leiding van Francé Vermeer, zette met steun van de Proeftuin grote stappen met de implementatie van technologie bij mensen met dementie thuis. Dit krijgt een plaats in de opleiding Verpleegkunde. Zo worden studenten van nu opgeleid voor de taak van morgen. Beide instellingen werken samen aan een landelijke opname van zorgtechnologie in het curriculum van zorgopleidingen.

De dementiedeal

De initiatieven, de Keuze-assistent Dementie en de ‘zorgprofessional van de toekomst’ vormden de basis voor de landelijke dementiedeal. Na de bijeenkomst in Breda heeft een Brabantse delegatie in Amsterdam, op een landelijk podium, de dementiedeal gesloten. Staatssecretaris Van Rijn was daar ook bij. Met deze deal erkent VWS het belang van de initiatieven die in de regio ontwikkeld worden. Dat innovatie in de dementiezorg noodzakelijk is werd onderstreept door Erik Gerritsen. Hij was onder de indruk van de samenwerking in de regio en de bereikte resultaten. Gerritsen deed ter plekke de oproep om vooral contact op te nemen als regels innovaties in de weg dreigen te staan: “Hier heeft u mijn visitekaartje, bel gerust.”